Basisschool De Wegwijzer

Kohnstammplein 3 3706 CZ Zeist

Schoolfoto van Basisschool De Wegwijzer

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In principe heeft elke groep een vaste leerkracht of, in het geval van parttimers, twee vaste leerkrachten. Het kan vóórkomen dat de leerlingen nog een ‘ander gezicht’ voor de klas ziet verschijnen. Bijvoorbeeld: een invalkracht bij ziekte van de leerkracht of een onderwijsassistent. Binnen de Stichting CBO wordt samengewerkt met Pio Transvita. Wanneer er een leerkracht afwezig is, kan er een vervangingsaanvraag gedaan worden. Wanneer geen invalkracht beschikbaar is, wordt intern voor de eerste dag een oplossing gezocht. Bijv. door groepen te combineren of door de kinderen over andere groepen te verdelen. In een uitzonderlijk geval kan ook besloten worden om de leerlingen van een groep naar huis te sturen.De ouders/verzorgers worden hierover van tevoren geïnformeerd. Alle maatregelen zijn beschreven in het noodplan van de school, wat te vinden is op de website.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven