WereldKidz Albatros

Kampweg 120 E 3707 JX Zeist

  • Schoolfoto van WereldKidz Albatros
  • Schoolfoto van WereldKidz Albatros
  • Schoolfoto van WereldKidz Albatros
  • Schoolfoto van WereldKidz Albatros
  • Schoolfoto van WereldKidz Albatros

In het kort

Toelichting van de school

Op WereldKidz Albatros wordt sinds december 2021 met veel passie onderwijs gegeven aan kinderen van 6 tot en met 12 jaar die in de noodopvang van Huis ter Heide wonen. De kinderen gaan met de bus van Huis Ter Heide naar onze school in Zeist. Sinds oktober 2022 geven we ook les aan de kinderen die op het Asielzoekerscentrum Kamp van Zeist wonen. Onze basisschool heeft zich gespecialiseerd in onderwijs aan deze nieuwkomers.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
52
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven