Wereldkidz Montessori Zeist Kerckebosch

Graaf Lodewijklaan 1 3708 DM Zeist

 • Dagen van de week
 • Sociale vaardigheden leren en oefenen om te kunnen doen wat bij je past, wat goed voelt voor jezelf en voor de ander.
 • Schoolfoto van Wereldkidz Montessori Zeist Kerckebosch
 • Werken in units in heterogene groepen
 • Schoolfoto van Wereldkidz Montessori Zeist Kerckebosch

In het kort

Toelichting van de school

Beste lezer,

Fijn dat u geïnteresseerd bent in onze school.                                                                

Via deze site proberen we een goed beeld te gegeven van wie wij zijn, waar we voor staan, onze opbrengsten en doorstroomgegevens m.b.t. het voortgezet onderwijs. Het is een site in ontwikkeling. Met enige regelmaat zal er dus iets worden aangepast en/of worden toegevoegd.

Montessori Kerckebosch in beeld

De kern van ons onderwijs is: "LEER HET MIJ ZELF TE DOEN" 

Onze kernwaarden zijn:

 • Zelfstandigheid in een voorbereide omgeving  
 • Vertrouwen in het kind    
 • Keuzevrijheid
 • Blijvend ontwikkelen in heterogene groepen  
 • Leerkracht als coach    
 • Ouders als partners                                        

 Mocht de informatie op deze site aanleiding geven tot nadere vragen, neem dan contact met ons op. Alvast bedankt.

Hartelijke groet, Hanneke van Zitteren, schoolleider / Linda Meijer, directeur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlingenpopulatie is een afspiegeling van de kinderen in de wijk.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
191
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven