Basisschool de Griffel

De Clomp 2002 3704 KC Zeist

  • Schoolfoto van Basisschool de Griffel
  • Schoolfoto van Basisschool de Griffel
  • Schoolfoto van Basisschool de Griffel
  • Schoolfoto van Basisschool de Griffel
  • Schoolfoto van Basisschool de Griffel

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van  KBS de Griffel in Zeist.

Onze school heeft als missie: Samen leren, samen leven!

Op de Griffel bieden wij uw kind de ruimte om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Op het gebied van onderwijs, maar ook als het gaat om samen leren en samen leven. De volgende pijlers staan daarbij centraal:

- kwaliteit: we bieden goed onderwijs, met daarbinnen differentiatie mogelijkheden voor elk kind.
- ontwikkeling: in ons onderwijs is specifieke aandacht voor de persoonlijke mogelijkheden en achtergrond van ieder kind, zowel op intellectueel als sociaal-emotioneel vlak.
- betrokkenheid: samen leren en samen leven doe je niet alleen, maar in een veilige leer- en leefomgeving en in nauwe samenwerking met u als ouders. Samen zijn we verantwoordelijk voor uw kind, met vertrouwen, duidelijkheid, eerlijkheid en respect naar elkaar toe.
Samen leren en samen leven is samen werken!

Als u meer wilt weten over de Griffel, loop dan gerust eens bij ons binnen.

Namens het team van de Griffel,

Linda Kroon, directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vreedzame School
  • Coöperatief leren
  • Kwaliteit
  • Betrokkenheid
  • Ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de 1 oktober telling in 2022 verwachten wij een lichte stijging in ons leerlingenaantal, en ook de aanmeldingen voor de komende jaren laten een mooie groei zien. Deze trendbreuk is positief. Dat er de afgelopen twee schooljaren veel kinderen zijn overgestapt naar een andere school heeft te maken gehad met de identiteit van een nieuwe school in de wijk.

Vanuit de tevredenheidspeilingen onder leerlingen en ouders zien wij een hele duidelijke stijging in de waardering sinds de afgelopen vier schooljaren. Zowel de leerlingen als de ouders hebben onze school met een 8,3 gewaardeerd. 
Vanuit vertrouwen, goed onderwijs en een fijn schoolklimaat willen wij de komende jaren de Griffel stevig op de 'Zeister' kaart zetten. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
145
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven