Basisschool de Griffel

De Clomp 2002 3704 KC Zeist

Schoolfoto van Basisschool de Griffel

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouders/verzorgers,

Op de Griffel bieden wij uw kind de ruimte om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Op het gebied van onderwijs, maar ook als het gaat om samen leren en samen leven. Onze school heeft niet voor niets als missie: Samen leren, samen leven! 

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze schoolgids vindt u zowel praktische als inhoudelijke informatie. Er wordt beschreven hoe wij ons onderwijs organiseren en welke keuzes wij daarin hebben gemaakt, wat wij belangrijk vinden en waarin wij ons onderscheiden van andere basisscholen. Wij beschrijven ook vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. 

In deze schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de andere manieren waarop wij u informeren of om uw mening vragen. 
Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR). 

Als u meer wilt weten over de Griffel, loop dan gerust eens bij ons binnen.

Namens het team van de Griffel,

Linda Kroon, directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Groei
  • Aandacht
  • Verbondenheid
  • Autonomie
  • Vreedzame school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de 1 februari telling in 2024 verwachten wij wederom groei in ons leerlingenaantal (rond de 180 leerlingen) en ook de aanmeldingen voor de komende jaren laten dit beeld zien. Wij zijn blij dat ouders hun kind(eren) graag aanmelden op de Griffel en tevreden zijn over ons onderwijs. Naast het feit dat wij groeiende zijn, willen wij graag ook de kleinschaligheid van onze school behouden. Dit betekent dat wij onze groepen niet boven de 25-27 leerlingen laten uitkomen. 

Vanuit de tevredenheidspeilingen onder leerlingen en ouders zien wij een hele duidelijke stijging in de waardering sinds de afgelopen vier schooljaren. Ouders hebben ons in de laatste peiling (2022) gewaardeerd met een 8,5 (t.o.v. een 8,3 in 2021) en de leerlingen hebben ons met een mooie 8,1 gewaardeerd (t.o.v. een 8,3 in 2021).  
Vanuit vertrouwen, goed onderwijs en een fijn en veilig schoolklimaat willen wij de komende jaren deze tevredenheid graag vasthouden. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
176
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven