School voor Speciaal Basisonderwijs de Stuifheuvel

Graaf Lodewijklaan 2 3708 DM Zeist

  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs de Stuifheuvel
  • schoolplein voor midden- en bovenbouw
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs de Stuifheuvel
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs de Stuifheuvel
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs de Stuifheuvel

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van SBO De Stuifheuvel.

SBO De Stuifheuvel is een school voor algemeen bijzonder speciaal basis onderwijs.

De Stuifheuvel wordt bezocht door kinderen van vier tot en met dertien jaar die voor hun ontwikkeling onderwijs nodig hebben dat niet gegeven kan worden op een reguliere basisschool of op een school voor Speciaal Onderwijs. Daarnaast levert de Stuifheuvel expertise aan de basisscholen van ons samenwerkingsverband met als doel zoveel mogelijk leerlingen maximale ontwikkelingskansen te bieden binnen de reguliere basisschool. 

De Stuifheuvel volgt een planmatige aanpak op school-, groeps- en individueel niveau en biedt onderwijs 'op maat'.

Sinds 2009 is de Stuifheuvel een 'Vreedzame School' en besteden veel aandacht aan de sociaal-emotionele vorming van de leerlingen. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Mag mezelf zijn & hoor erbij
  • Ik zorg goed voor mezelf
  • Zorg goed voor de ander
  • Zorg goed voor mijn omgeving
  • Ik laat zien wat ik kan

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
214
Landelijk gemiddelde
128

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Samenwerkingspartners

Scholen werken samen met verschillende organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van medische zorg en jeugdhulp. Zo bieden ze de beste hulp voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak en afspraken. De school kan zelf het beste vertellen hoe intensief de samenwerkingen zijn.

Terug naar boven