School met de Bijbel Jorai

Nieuwstraat 9 3474 JL Zegveld

  • Schoolfoto van School met de Bijbel Jorai
  • Schoolfoto van School met de Bijbel Jorai
  • Schoolfoto van School met de Bijbel Jorai
  • Schoolfoto van School met de Bijbel Jorai
  • Schoolfoto van School met de Bijbel Jorai

In het kort

Toelichting van de school

Beste bezoeker,

Van harte welkom op de kaart van de school met de Bijbel 'Jorai' in Zegveld! Dit SchoolVenster biedt u inzicht in in onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen in een veilige omgeving naar school gaan. Een omgeving waarin de school in relatie met ouders/verzorgers een belangrijke taak in de ontwikkeling op zich neemt.

Een school waar kinderen met elkaar leven en werken vanuit de woorden respect, samen en verantwoordelijk. Een plek waar we delen, elkaar leren kennen en waar je ontdekt wie je bent!

In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de andere manieren waarop we u informeren. Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR)

In verband met de Corona maatregelen kunnen sommige activiteiten komen te vervallen of zullen deze anders worden ingevuld.

Barend van Benthem

Directie

                                       


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Respect
  • Verantwoordelijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Jorai telt in oktober 2022 ongeveer 140 leerlingen. Deze komen uit het dorp Zegveld en de directe omgeving. Wij zijn een school voor alle kinderen uit het dorp

Informatieochtend en/of kennismakingsgesprek.

Na het maken van een afspraak bent u van harte welkom onze school uitgebreid te bezoeken. De directeur zal u informeren over de gang van zaken op school. De intern begeleider zal daarna vertellen hoe de zorg op onze school is geregeld. Ook maakt u kennis met de leerkracht(en) van groep 1. Voor uw andere kind(eren) is oppas aanwezig.
U kunt ook altijd een kennismakingsgesprek afspreken met de directeur of de leerkracht van groep 1.

Aanmelden en inschrijven:

U wilt uw kind aanmelden? Dat kan altijd! Als u uw gegevens invult op het aanmeldformulier van de site, nemen wij z.s.m. contact met u op voor verdere kennismaking. Loop gerust eens binnen om de sfeer te proeven.

U kunt ook contact opnemen met onze directeur; 0348-691488, directie@jorai.nl.
Wij maken graag tijd voor u vrij, zodat u met ons kennis kunt maken en wij met u!


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
132
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven