RK Basisschool Mariadonk

Hoefstraat 13 4735 TA Zegge

  • Schoolfoto van RK Basisschool Mariadonk
  • Schoolfoto van RK Basisschool Mariadonk
  • Schoolfoto van RK Basisschool Mariadonk
  • Schoolfoto van RK Basisschool Mariadonk

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Basisschool Mariadonk heeft deelgenomen aan de leerling tevredenheidspeiling van Scholen met Succes.

Op deze pagina zijn de resultaten gepubliceerd van de meest recente peiling in schooljaar 2021-2022.

Als bijlage is het volledige rapport te downloaden.

De resultaten zijn besproken met de leerlingenraad waarin kinderen uit groep 5 t/m 8 zijn vertegenwoordigd.
Actiepunten voortvloeiend uit de tevredenheidsonderzoeken zijn verwerkt in schoolplan 2022-2026 en daaruit voortvloeiende meerjaren-/jaarplannen.

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Basisschool Mariadonk heeft deelgenomen aan de ouder tevredenheidspeiling van Scholen met Succes.

Op deze pagina zijn de resultaten van de meest recente peiling in schooljaar 2021-2022 gepubliceerd.

Als bijlage is het volledige rapport te downloaden.

De resultaten zijn besproken met het team, de medezeggenschapsraad en een vertegenwoordiging van de ouders van de school.

Actiepunten voortvloeiend uit de tevredenheidsonderzoeken zijn verwerkt in schoolplan 2022-2026 en daaruit voortvloeiende meerjaren-/jaarplannen.

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven