Kaleidoscoop

Gedempte Gracht 25 3894 BA Zeewolde

Schoolfoto van Kaleidoscoop

Het team

Toelichting van de school

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Daarnaast zijn er op onze school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof van een groepsleerkracht wordt er gezocht naar de meest passende vervanging.

We hanteren een stappenplan:

-In eerste instantie worden er leerkrachten uit de vervangingspool benaderd

-Er wordt een beroep gedaan op een collega die in deeltijd werkt

-Er wordt een onderwijsassistent voor (een deel) van de groep gezet

-Er wordt een stagiaire gevraagd om (een deel van) de groep op te vangen

-Een groep wordt verdeeld over de overige groepen. De leerlingen krijgen voor verdeling werkinstructie en materialen zodat zij gericht aan het werk kunnen

-De ouders worden verzocht om hun kind thuis te houden. Mochten ouders niet in staat zijn om hun kind thuis op te vangen dan wordt de desbetreffende leerling in een andere groep ingedeeld


Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Terug naar boven