Omniumschool Zeewolde

Kortsteel 5 3892 BP Zeewolde

Schoolfoto van Omniumschool Zeewolde

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plek om te groeien.
  • Veiligheid en structuur.
  • Kindontwikkeling volgend.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Omniumschool Zeewolde is per schooljaar 2019-2020 gestart met een combinatiegroep 4, 5 en 7.

Met ingang van 1 januari 2020 is de school uitgebreid met een tweede groep: groep 1, 2 en 3. 

Totaal aantal leerlingen per 1 januari 2020: 23. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
26
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven