De Wetering

De Verbeelding 27 3892 HZ Zeewolde

  • Schoolfoto van De Wetering
  • Schoolfoto van De Wetering
  • Schoolfoto van De Wetering
  • Schoolfoto van De Wetering

In het kort

Toelichting van de school

Openbare basisschool Wetering; Samen in ontwikkeling!"Kennis, veiligheid, vertrouwen en vaardigheid om te groeien.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Basis op orde
  • Reflectie en feedback
  • Zelfregulatie en flexibiliteit
  • Samen
  • Groene school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We zijn een kleine school in Zeewolde Zuid. Na jaren van terugloop als gevolg van vergrijzing in de wijk, zien we weer jonge gezinnen in de buurt en  dat merken we ook op onze school. We zien weer volop nieuwe leerlingen instromen bij de kleuters. Door onze beperkte schoolgrootte hebben we alle leerlingen goed in beeld en en is er sprake van korte lijnen en laagdrempelig informeel contact. Eén van onze sterke kanten die vaak van ouders terughoren.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
149
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven