Openbare Basisschool 't Wold

Flevoweg 68 3891 CB Zeewolde

Schoolfoto van Openbare Basisschool 't Wold

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2020-2021 hebben we meerdere vragenlijsten uitgezet via Google Forms. Hierin hebben we onder andere gevraagd naar de tevredenheid over de lessen en het contact in de lockdown - periode en de periode van de online lessen. Leerlingen waren over het algemeen tevreden. Kleine verbeterpunten/aandachtspunten zijn direct opgepakt. Om leerlingtevredenheid te kunnen monitoren maken we op school ook gebruik van de leerlingenraad. Hierin worden diverse onderwerpen besproken. Soms moeten de leerlingen vooraf informatie ophalen uit hun eigen klas. Komend schooljaar zetten wij de WMK vragenlijst voor de leerlingtevredenheid weer uit. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2020-2021 hebben we meerdere vragenlijsten uitgezet via Google Forms. Hierin hebben we onder andere gevraagd naar de tevredenheid over het onderwijs en contact in de lockdown - periode en de periode van de online lessen. De ouders waren merendeels tevreden. Er waren kleine aandachtspunten/verbeterpunten en daar hebben we gelijk actie op ondernomen. Resultaten van de vragenlijsten zijn uitgebreid besproken met de MR en het team en zijn kort teruggekoppeld naar alle ouders. Komend schooljaar zetten wij de WMK vragenlijst voor de oudertevredenheid weer uit.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven