Openbare basisschool de Wilgenstee

Kwekersweg 1 9914 PK Zeerijp

Schoolfoto van Openbare basisschool de Wilgenstee

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof proberen we een vervanger te vinden. Soms kan een van de teamleden die parttime werkt invallen. Zo niet, dan wordt er iemand uit de vervangingspool benaderd. Het kan voorkomen dat er geen vervangers beschikbaar zijn. We proberen dan de groep op te delen, zodat de leerlingen opgevangen worden in een andere klas. In uiterste gevallen worden leerlingen naar huis gestuurd

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bovenstaande urenindeling van de ontwikkelingsdomeinen zijn om en nabij.

Kleuters leren al doende, tijdens hun spel. Wij spelen daarop in door te zorgen voor een omgeving die hen uitdaagt zich te ontwikkelen. We kiezen daarbij thema’s die zoveel mogelijk aansluiten bij hun belevingswereld, zoals herfst, Sinterklaas, een nieuw vriendje, ziek zijn.Door veel met kinderen te praten en ze spelenderwijs allerlei dingen te laten ervaren, leren ze veel woorden en begrippen. Dit is een goede voorbereiding op de latere kennisgebieden: lezen, rekenen en wereldoriëntatie.

Ons onderwijs is gericht op de talenten van alle kinderen en houdt rekening met de verschillen tussen kinderen. In de praktijk betekent dit dat wij de lesstof aan de kleuters op verschillende niveaus aanbieden. Immers juist bij kleuters kunnen er onderling grote verschillen zijn in de ontwikkelingen.

We vinden het belangrijk dat ieder kind dagelijks leert en zich ontwikkelt.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij bieden de basisondersteuning.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven