RK Basissch Vlasgaard

Kerkstraat 57 - 59 5411 EA Zeeland

Schoolfoto van RK Basissch Vlasgaard

In het kort

Toelichting van de school

Gezien worden. Daar begint goed onderwijs mee. Ieder kind moet zich thuis voelen zodra het Vlasgaard binnen stapt. Dit betekent: aandacht hebben voor elkaar, mogen zijn wie je bent en jezelf ontwikkelen op jouw niveau.

In een veilige en fijne omgeving. Als leerkrachten zorgen we ervoor dat we de kinderen kennen en begrijpen. Op basis van hun interesse, talent en vermogen bepalen we dan wat er nodig is om te kunnen groeien. We bieden uitdaging binnen de zogeheten ‘naaste zone van ontwikkeling’. Daarmee bedoelen we een speelse spanning die je stimuleert en op een creatieve manier prikkelt om nieuwe dingen te doen. Niet alleen leren met de lesmethodes in de klas, maar ook spelend, bewegend en creatief leren. Ieder kind wil immers leren. Daarom streven we ernaar dat ieder kind zich ook ‘eigenaar’ voelt van het leerproces. Eigenaar ben je als je jezelf goed kent en zelf mee kan bepalen wat je nodig hebt. Met de hulp van de leerkracht en andere mensen om je heen, ontwikkel je jezelf en je kijk op de wereld. We bieden structuur waar het nodig is - en ruimte waar het kan. Zo scheppen we op Vlasgaard een rijke leeromgeving om in te spelen, te ontdekken en je talenten te laten groeien

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
289
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven