OBS De Wizzert

Kerkstraat 57 5411 EA Zeeland

Schoolfoto van OBS De Wizzert

In het kort

Toelichting van de school

OBS De Wizzert is een dynamische school en staat bekend om haar excellente schoolklimaat en de goede zorg voor kinderen. Welbevinden, betrokkenheid, competentie en verbondenheid zijn belangrijke kernwaarden van onze school. Met deze kernwaarden bieden wij onze kinderen een vertrouwde en veilige omgeving om zich optimaal te kunnen ontwikkelen en te komen tot leren. Alle leerkrachten en ondersteunend personeel van OBS De Wizzert spannen zich dagelijks in om deze kernwaarden in de praktijk te realiseren. OBS De Wizzert biedt kinderen een leerzame en ontspannen basisschooltijd.

Wilt u meer weten over onze school? Bezoek dan onze website! Natuurlijk kunt u ook telefonisch contact opnemen met ons, 0486-424833.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betrokkenheid
  • Welbevinden
  • Competentie
  • Verbinding

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
262
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

OBS De Wizzert werkt met het 5-gelijke dagen model. Iedere dag begint de school om 8:30 uur en zijn de kinderen om 14:00 uur uit. De kinderen lunchen op school, samen met de leerkracht. Na de lunch gaan er leerkrachten met de kinderen naar buiten. Bij slecht weer zal er binnen naar een alternatief gezocht worden, zodat ieder kind een rustmoment kan vinden tijdens de schooldag. Elke dag wordt er door de groenteboer fruit gebracht, dit fruit wordt gezamenlijk in de ochtendkring gegeten.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven