RK Basissch t Oventje

Voor-Oventje 16 5411 NT Zeeland

Schoolfoto van RK Basissch t Oventje

In het kort

Toelichting van de school

B.S. Oventje is een kleine basisschool met ongeveer 80 leerlingen. Ze is gelegen in de buurtschap Oventje in Zeeland.

De school wil de leerlingen:

- vormen tot toekomstige volwassenen die in sociaal/emotioneel opzicht stevig in hun schoenen staan

- op het creatieve vlak de ruimte bieden om de ontwikkeling optimaal te laten zijn

- over die lees- schrijf- en rekenvaardigheden laten beschikken om de overgang naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen

- kennis laten verwerven op het gebied van wereldoriënterende vakken

- die houding bijbrengen die gericht is op inzichtelijk leren, op zelfstandigheid, op zelfverantwoordelijkheid, op het nemen van initiatieven en maken van keuzen

Om dit te realiseren wordt:

- gewerkt met methoden die de mogelijkheid bieden om rekening te houden met de verschillen tussen de kinderen en die zelfstandig werken mogelijk maken

- door de school getracht een evenwicht te vinden in de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen en de sociaal-emotionele ontwikkeling

- veel tijd besteed aan zorgleerlingen

Er wordt op een open en constructieve manier samengewerkt met ouders / verzorgers, waarbij getracht wordt de ouders actief te betrekken bij het onderwijs. Via een informatieblad wordt informatie aan de ouders overgebracht.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
43
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven