Roncalli Basisschool

Padevoortseallee 21 7038 AL Zeddam

  • Thema Verkeer en Vervoer: opdracht teken de schaduw van je fiets
  • Bij het thema Verkeer en Vervoer leren de leerlingen banden plakken.
  • Kleuters bekijken de ontwikkeling van de vlinder
  • Kanjeroefening in samenwerken en vertrouwen.
  • Schoolfoto van Roncalli Basisschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De school is een contract aangegaan met het personeelscluster Oost Nederland (PON) om bij afwezigheid (door ziekte, verlof of nascholing) van een leerkracht een vervanger te regelen. Als er geen vervangers van de PON beschikbaar zijn proberen we zelf een vervanger te vinden. Mocht ook dit niet lukken, dan kan het gevolg zijn, dat we in het uiterste geval een groep naar huis moeten sturen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op Roncallischool wordt, indien mogelijk, gewerkt volgens het jaarklassensysteem, met veel aandacht voor individuele behoeften van kinderen.

In het schooljaar 2020-2021 ziet onze groepsverdeling er als volgt uit:

In de onderbouw wordt gewerkt met gecombineerde groepen. Er zijn twee groepen 1-2. Hierin zitten kinderen van 4, 5 en 6 jaar bij elkaar in een groep. In de middenbouw wordt gewerkt met een groep 3 en een groep 4. In de bovenbouw zijn er drie gecombineerde groepen: een groep 5/6, een groep 6/7 en een groep 7/8.

Ons onderwijs is georganiseerd rond thematisch onderwijs, waarbij de leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 samen aan een thema werken.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Ook in de groepen 1 en 2 wordt thematisch gewerkt. Binnen de thema's krijgen de kinderen verschillende vakken aangeboden. Hierbij is te denken aan het aanvankelijk lezen, rekenen en schrijven. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In de groepen 3 tot en met 8 wordt iedere dag van 09:00 uur tot 10:00 uur gerekend. Ook aan spelling en taal wordt in iedere groep dagelijks aandacht besteed. We werken op de Roncallischool met de methode 'Alles-in-1', hierin zijn de zaakvakken, taal en spelling verwerkt. Deze methode werkt thematisch. 

Twee keer in de week krijgen de kinderen een les bewegingsonderwijs. Hiervan wordt één les door een vakdocent bewegingsonderwijs gegeven. 

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Roncallischool biedt specifieke ondersteuning aan begaafde leerlingen. Dit wordt verder ontwikkeld.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven