Nicolaasschool voor Basisonderwijs

Dr Jac P Thijsseweg 24 2041 BM Zandvoort

  • Schoolfoto van Nicolaasschool voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Nicolaasschool voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Nicolaasschool voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Nicolaasschool voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Nicolaasschool voor Basisonderwijs

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingtevredenheidspeiling is afgenomen kort nadat de school weer is opengegaan na de sluiting i.v.m. corona. Natuurlijk hebben we met de kinderen besproken dat ze naar het gehele schooljaar moeten kijken. Toch merkten we dat het voor kinderen best lastig was op sommige vragen een antwoord te geven omdat er zo'n lange periode is geweest van thuisonderwijs. Moesten ze dan vooral kijken naar de periode voor maart, het thuisonderwijs wel of niet meewegen of vooral kijken naar de paar weken dat we weer open waren?

Wat het voor de beoordelingen heeft betekent is niet te zeggen, maar dat het geen doorsnee jaar is geweest voor de leerlingen staat wel vast. 

Tevredenheid
7,8

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In 2019 wordt onder onze ouders een tevredenheidsonderzoek afgenomen. De resultaten worden t.z.t. gepubliceerd op deze pagina. De onderzoeken uit het verleden zijn om technische redenen niet publiceerbaar binnen dit programma. 

Op eigen initiatief hebben wij in maart 2018 een enquete onder ouders uitgezet om te peilen in hoeverre ons nieuwe onderwijsconcept aansluit bij hun verwachtingen. Als verbeterpunt kwam daaruit dat de communicatie niet altijd helder was. Naar aanleiding hiervan zijn wij dit schooljaar gestart met communicatie via de PARRO-app. Daarnaast is er een door de MR en het team vastgesteld communicatieplan opgesteld.

Tevredenheid
7,8

Terug naar boven