Nicolaasschool voor Basisonderwijs

Dr Jac P Thijsseweg 24 2041 BM Zandvoort

  • Schoolfoto van Nicolaasschool voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Nicolaasschool voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Nicolaasschool voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Nicolaasschool voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Nicolaasschool voor Basisonderwijs

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Drie jaar geleden zijn we overgestapt van de CITO eindtoets naar de IEP.

De IEP is een adaptieve eindtoets die, net zoals CITO, geaccrediteerd is als toegestaan, objectief meetinstrument m.b.t. de eindopbrengsten. Dit instrument dient tevens als goede voorspeller voor plaatsing van kinderen in het juiste type voortgezet onderwijs.

Onze school scoort sinds 2014-2015 boven de norm die de inspectie hanteert binnen onze schoolvergelijkingsgroep. Dit betekent dat onze school beter presteert dan op grond van onze populatie verwacht mag worden.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Over het algemeen blijken de adviezen vanuit school te kloppen met de resultaten van onze oud-leerlingen. Hieruit kunnen wij concluderen dat we goed zicht hebben op de ontwikkeling en vooruitzichten van onze leerlingen.

In enkele gevallen zijn de adviezen wellicht iets te voorzichtig opgesteld, waardoor er soms sprake is van opstroom (dit zijn dan bijv. kinderen die op de HAVO terecht zijn gekomen na een vmboT advies van school). Er is bij onze oud-leerlingen nauwelijks sprake van afstroom.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In 2011 is er voor het laatst inspectiebezoek geweest op de Nicolaasschool. De school heeft een basisarrangement. Dit betekent dat inspectie het onderwijs op de onze school op alle fronten een voldoende geeft.

Wel hebben wij - om de kwaliteit van ons onderwijs in kaart te brengen - in 2016-2017 gebruik gemaakt van een intern audit-team van onze stichting. De paar verbeterpuntjes die daaruit kwamen hebben we besproken met de MR en omgezet in acties. 

Terug naar boven