Nicolaasschool voor Basisonderwijs

Dr Jac P Thijsseweg 24 2041 BM Zandvoort

  • Schoolfoto van Nicolaasschool voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Nicolaasschool voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Nicolaasschool voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Nicolaasschool voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Nicolaasschool voor Basisonderwijs

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het vervangen van afwezige leerkrachten gebeurt in principe intern.

Als Jong Leren school kunnen wij altijd putten uit een bovenschoolse invalpool.

In uitzonderlijke gevallen worden groepen verdeeld of samengevoegd.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij werken in units.

Unit 1 bestaat uit de jaargroepen 1-2-3-4.

Unit 2 bestaat uit de jaargroepen 5-6-7-8

De jaargroepen krijgen afzonderlijk instructielessen van de leerkracht aangeboden voor de kernvakken. De verwerking van de lesstof doen zij onder begeleiding van een onderwijsondersteuner. In unit 2 hebben alle leerkrachten een specialisatie gekozen. Zij verzorgen binnen hun vakgebied de instructies voor de gehele unit

De jaargroepen zijn geformeerd in mentorgroepen 1/2, 3/4, 5/6, 7 en 8. Tijdens wereld- en talententijd (de middagen) wordt in deze groepering gewerkt aan projecten, maar er zijn ook groepsdoorbroken activiteiten binnen beide units.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1/2 werken we volgens de methode "Schatkist". We werken in thema's met grote en kleine kringen en in werkhoeken. Alle ontwikkelingsgebieden komen in een vast ritme dagelijks aan bod. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wij werken op school in units en hebben onze vakken ondergebracht in:

Kerntijd:

Hieronder vallen de vakken rekenen/wiskunde, technisch en begrijpend lezen, spelling, Nederlandse en Engelse taal. De ochtenden owrden geheel besteed aan deze vakken. Totaal komt dit neer op 20 uur per week.

Wereldtijd:

Alle wereldoriënterende vakken worden geïntegreerd aangeboden in de vorm van projecten. Onderzoek, samenwerkend leren en presnteren zijn belangrijke vaardigheden die de kinderen leren. Het gaat hier om de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, verkeer, natuur en techniek, burgerschapsvorming en levensbeschouwing. Drie middagen per week is hier tijd voor ingeruimd. Totaal komt dit neer op gemiddeld 5,5 uur per week.

Talententijd:

De creatieve vakken worden één middag per week aangeboden in ateliers. Hierbij maken we gebruik van de talenten van diverse teamleden en ouders. Het gaat hier om de vakken tekenen, handvaardigheid, drama, dans en muziek. 

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven