Nicolaasschool voor Basisonderwijs

Dr Jac P Thijsseweg 24 2041 BM Zandvoort

  • Schoolfoto van Nicolaasschool voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Nicolaasschool voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Nicolaasschool voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Nicolaasschool voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Nicolaasschool voor Basisonderwijs

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van de Nicolaasschool in Zandvoort.

Op de Nicolaaschool geloven wij dat schoolsucces hand in hand gaat met een goede samenwerking tussen ouders, school en kinderen.Vanuit een duidelijke structuur werken wij aan goede opbrengsten, afgestemd op de mogelijkheden en talenten van ieder individu.

Op onze school onderschrijven wij onderstaande kernwaarden:

Ruimte ......om jezelf te zijn en je op eigen niveau te ontwikkelen

Ritme.........elke dag een vast ritme met afwisselend kerntijd, wereldtijd en talententijd

Regie..........over je eigen leerproces en doelen

In de ochtenden krijgen onze leerlingen instructies voor de kernvakken. Zij verwerken deze stof op hun eigen niveau in hun schrift en vanaf groep 6 op tablets of chromebooks binnen Snappet (connected learning; gepersonaliseerd leren)

In de middagen werken wij aan de zaakvakken en creatieve vakken d.m.v. ateliers. Vaardigheden als samenwerken, kritisch denken, reflecteren en presenteren komen uitgebreid aan bod.

Bent u nieuwsgierig geworden naar deze leuke, dynamische school? Wij maken graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding door de school.Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ruimte
  • Ritme
  • Regie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Sinds wij gestart zijn unitonderwijs signaleren wij een lichte toename van het aantal aanmeldingen.

Ouders kiezen bewust voor onze school omwille van het concept. Op 1 oktober 2018 had de Nicolaasschool 119 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
98
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op onze school werken we met het zogenoemde "verkorte pauzemodel".

In principe eten alle kinderen op school. Hiervoor betalen de ouders een kleine jaarlijkse vergoeding.

Ouders kunnen ervoor kiezen hun kind thuis te laten eten. 

Uiteraard betalen zij dan bovengenoemde kosten niet.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven