Mariaschool

Louis Davidscarre 1 2042 LZ Zandvoort

  • Lezen vormt een venster naar de wereld om ons heen.
  • Leren door situaties na te spelen
  • Onderwijs met hoofd, hart en handen

In het kort

Toelichting van de school

Op de Mariaschoolstaat staat de individuele ontwikkeling van het kind voorop. Dit geldt voor alle kinderen of ze nu moeilijk of makkelijk kunnen leren. Leerkrachten op de Mariaschool leren kinderen hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. De school beschikt over expertise en faciliteiten om kinderen extra te begeleiden. Goed onderwijs is er voor iedereen. Voor meer informatie zie onze website of maak een afspraak voor een rondleiding (023-5714258).


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Wij geven ruimte
  • Wij dagen uit
  • Wij leren samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Mariaschool is een kleinschalige school. Een aantal jaren achtereen daalde het leerlingenaantal. Nu zien we weer groei vanaf groep 1-2.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
108
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Lunchen op school is niet verplicht. In de praktijk blijven alle kinderen op school met de lunchpauze.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven