Maria Basisschool

Louis Davidscarre 1 2042 LZ Zandvoort

  • Op de Mariaschool geven we Engels vanaf groep 1
  • Lezen vormt een venster naar de wereld om ons heen.
  • Leren door situaties na te spelen
  • Onderwijs met hoofd, hart en handen

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

Cito eindscore 2015

De omgerekende cito eindtoetsscore van de Mariaschool is 537.5. Dat is een mooi resultaat.

Binnen onze scholengroep (met ongeveer vergelijkbare leerlingpopulatie) lag het landelijk gemiddelde op 536.3

De Mariaschool scoort al zeven jaar binnen de inspectienorm en haalt daarmee het maximale uit haar leerlingen.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven