Maria Basisschool

Louis Davidscarre 1 2042 LZ Zandvoort

  • Op de Mariaschool geven we Engels vanaf groep 1
  • Lezen vormt een venster naar de wereld om ons heen.
  • Leren door situaties na te spelen
  • Onderwijs met hoofd, hart en handen

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van de Mariaschool.

Op het schoolvenster PO vindt u objectieve informatie over onze school. De gegevens zijn gegenereerd uit de gegevens die bekend zijn bij de Onderwijsinspectie en DUO. Als u graag meer informatie wilt over de school, nodigen wij u van harte uit een kijkje te nemen op onze website www.mariaschoolzandvoort.nl of een afspraak te maken voor een rondleiding en gesprek.

Ons motto is: Wat fijn dat we allemaal verschillend zijn.

Wij vinden het belangrijk om de talenten van kinderen verder te ontwikkelen. Zo komen zij in balans op sociaal emotioneel, creatief, motorisch en verstandelijk gebied. Leerkrachten op de Mariaschool geven hier actief aandacht aan en de school beschikt over expertise en faciliteiten om kinderen extra te begeleiden.

Bent u nieuwsgierig geworden naar onze school, kom dan snel een keertje langs!

Team Mariaschool Zandvoort

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Wij geven ruimte
  • Wij dagen uit
  • Wij leren samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
134
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Lunchen op school is niet verplicht. In de praktijk blijven alle kinderen op school met de lunchpauze.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven