Sociocratische school De School

Dr Jac P Thijsseweg 24 2041 BM Zandvoort

Schoolfoto van Sociocratische school De School

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de manier waarop De School werkt en de resultaten die worden behaald, gemeten door DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Het is goed om u te realiseren dat De School in meerdere opzichten afwijkt van een reguliere school en dat de opbrengst van onze visie "kinderen hebben gelijkere kansen, als ze ongelijk onderwijs krijgen" niet goed op een pagina als Vensters naar voren komt. Waar het kan geven wij dan ook extra uitleg op de cijfers en feiten. Als u goed wilt begrijpen hoe De School werkt en welke meeropbrengsten De School realiseert, dan raden wij aan goed de documenten op onze website door te nemen

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • De School is jaarrond open
  • Thematisch onderwijs op maat
  • Mee-ontwerpen en mee-beslissen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De School heeft sinds 2014 een wachtlijst. Vanwege verhuizingen is het aantal leerlingen in 2018-2019 lager dan 90.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
84
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven