Openbare basischool De Zeevonk

Dr Jac P Thijsseweg 24 2041 BM Zandvoort

  • Een ruim plein gelegen in het duingebied, met  veel speelmogelijkheden. Ook komt er nog een Schoolplein 14 en een schooltuin.
  • Het schooljaar wordt feestelijk geopend met het oplaten van ballonnen.
  • De inpandige peuterspeelzaal is iedere ochtend geopend van 8.30 uur tot 11.30 uur
o.l.v. Marjolein Noltee.
  • Iedere groep beschikt over eigen devices met op de groep afgestemde software, al dan niet behorend bij de gebruikte methodes.
  • Rond 10 uur heeft iedereen een kwartier pauze en tijd voor een tussendoortje en bewegen.

Het team

Toelichting van de school

Voor muziek, drama, tekenen/schilderen, HVO/GVO en bewegingsonderwijs maken we gebruik van vakdocenten en lokale kunstenaars.

Voor onze taalklas hebben we een eigen NT2 specialist in dienst. Dit geldt ook voor Wetenschap en Technologie, dit wordt door onze ICT specialist gegeven.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging tijdens verlof personeel vangen we op met een eigen invalpool.

Het kan incidenteel voorkomen dat er geen vervanging beschikbaar is.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Kleine klassen De Zeevonk heeft vanaf groep 3 enkelvoudige groepen. De gemiddelde groepsgrootte is 20 leerlingen. Vakleerkracht spel- en bewegingsonderwijs. Vanaf groep 1 krijgen de kinderen 2 uur per week spel- en bewegingsonderwijs van een een vakleerkracht. Deze lessen vinden plaats in de speelzaal van school en vanaf groep 3 in de Korver sporthal op loopafstand van de school.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Voor de kleutergroepen is het lastig om tijden aan te geven voor vakken.

Kleuters leren de hele dag door spelenderwijs. Ze zijn dan met allerlei verschillende vaardigheden zoals taal, rekenen en sociali vaardigheden bezig.

Wij hebben er dan ook voor gekozen om de invulling van de kleuterdag Spelend leren te noemen.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op OBS De Zeevonk is ieder kind welkom. Een mogelijke verwijzing naar SO/SBO kan echter aanleiding zijn om nader in gesprek te gaan met ouders alvorens over te gaan tot inschrijving.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Als school willen we de komende jaren binnen het team nog een hoog- of meerbegaafdheidsspecialist opleiden en graag zouden we voor Burgerschap in de groepen 7 en 8 een vakdocent Mens en maatschappij willen aantrekken.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven