Openbare Daltonschool Nijenstein

Onnemaweg 1 9997 NG Zandeweer

  • Opnames van het Nijenstein lied (als download beschikbaar op onze website)!
  • Bij onze school zit een gymzaal en daar maken we natuurlijk graag en zo vaak mogelijk gebruik van! Het gymnastiekrooster staat op onze site!
  • Ook doet de gymzaal dienst als theatertje!
  • Het beschut gelegen omheinde schoolplein leent zich goed voor allerlei activiteiten!
  • Een wandeling met knapzak over het hoogeland.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Elke groep heeft een of twee leerkrachten, waarbij er telkens één of twee leerkrachten in de klas aanwezig zijn. Helaas komt het voor dat leerkrachten afwezig zijn door ziekte of voor nascholing. We proberen in samenwerking met het schoolbestuur in zo’n geval voor vervanging te zorgen. Soms lukt dit niet en proberen we de vervanging intern op te lossen. Naar huis sturen van leerlingen trachten we tot het minimale te beperken. Mocht dit noodzakelijk zijn dan doen we dit altijd in overleg met de betrokken ouders. De ouders worden geïnformeerd en indien nodig wordt er voor opvang gezorgd.

Afwezigheid dag 1:De kinderen van groep 3 t/m 8 worden verdeeld over de andere klassen.

Voor groep 1 en 2 ligt dit anders. Ouders wordt gevraagd de leerlingen thuis te houden. Met daarbij de opmerking dat er in geval van opvangproblemen contact opgenomen kan worden met school. 

Afwezigheid dag 2:De leerlingen van de groep van de zieke leerkracht blijven thuis. Ouders worden aan het einde van de eerste ziektedag geïnformeerd (uiterlijk vóór 17.00 uur). Dus u weet ‘s avonds of uw kind de volgende dag ‘vrij’ is, waardoor u de tijd heeft om opvang te regelen. Met daarbij de opmerking dat ouders in het geval van opvangproblemen contact mogen opnemen. Die leerling kan die dag in een andere groep worden opgevangen. Eventuele volgende dagen: Een andere groep gaat naar huis, met bovenstaande aandachtspunten.

Ouders en verzorgers zullen via de mail of Parro op de hoogte gebracht en gehouden worden over dat er geen vervanging is en/of een andere oplossing mogelijk is bij afwezigheid van een leerkracht.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Gymles

De gymlessen worden voor een deel door de leerkrachten van de groepen gegeven en voor een deel door de vakleerkracht gym. De gymlessen worden gegeven in het gymlokaal van onze school. Groep 1 en 2 krijgen alleen gym van hun eigen leerkrachten. De groepen 3 t/m 8 krijgen één keer per week gym vangen eigen leerkracht en 1 keer per week van de gymleerkracht.

Levensbeschouwelijk onderwijs De lessen in levensbeschouwelijk onderwijs (Godsdienstig Vormend Onderwijs / Humanistisch Vormend Onderwijs) worden door 2 vakleerkrachten gegeven. 

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven