Openbare Daltonschool Nijenstein

Onnemaweg 1 9997 NG Zandeweer

  • Opnames van het Nijenstein lied (als download beschikbaar op onze website)!
  • Bij onze school zit een gymzaal en daar maken we natuurlijk graag en zo vaak mogelijk gebruik van! Het gymnastiekrooster staat op onze site!
  • Ook doet de gymzaal dienst als theatertje!
  • Het beschut gelegen omheinde schoolplein leent zich goed voor allerlei activiteiten!
  • Een wandeling met knapzak over het hoogeland.

In het kort

Toelichting van de school

ODBS Nijenstein is er vooral voor uw kind. Onze leerkrachten richten met enthousiasme en aandacht op het lesgeven aan de kinderen, zodat zij het fijn hebben op school en nieuwe kennis en vaardigheden leren. We werken volgens de Dalton-methode, waarin zelfstandig werken een grote plek inneemt.

Onze school heeft ongeveer 45 leerlingen. Onze school is onderdeel van het dorp Zandeweer en heeftt een belangrijke functie in de leefbaarheid van het dorp. De school wil op veel manieren ouders en inwoners van Zandeweer en omliggende dorpen betrekken bij het onderwijs.

U bent altijd van harte welkom om in school te kijken of op een andere manier contact met ons te hebben.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Daltononderwijs
  • Kleine school
  • Aandacht voor kinderen
  • Samenwerken & Zelfstandigheid
  • Brede ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wat fijn dat u geïnteresseerd bent in onze school. Naast de informatie die te vinden is op 'scholen op de kaart', hebben wij uiteraard ook een eigen website (www.odbsnijenstein.nl). Mocht u vragen hebben of graag eens langs willen komen? U bent van harte welkom! 

Team ODBS Nijenstein

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
44
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven