Openbare Daltonschool Nijenstein

Onnemaweg 1 9997 NG Zandeweer

  • Opnames van het Nijenstein lied (als download beschikbaar op onze website)!
  • Bij onze school zit een gymzaal en daar maken we natuurlijk graag en zo vaak mogelijk gebruik van! Het gymnastiekrooster staat op onze site!
  • Ook doet de gymzaal dienst als theatertje!
  • Het beschut gelegen omheinde schoolplein leent zich goed voor allerlei activiteiten!
  • Een wandeling met knapzak over het hoogeland.

In het kort

Toelichting van de school

ODBS Nijenstein is er vooral voor uw kind. Onze leerkrachten richten met enthousiasme en aandacht op het lesgeven aan de kinderen, zodat zij het fijn hebben op school en nieuwe kennis en vaardigheden leren. 

ODBS Nijenstein werkt volgens de Dalton-methode, waarin zelfstandig werken een grote plek inneemt. 

ODBS Nijenstein is een school met ongeveer 80 leerlingen. De school is onderdeel van het dorp Zandeweer en heeft een belangrijke functie in de leefbaarheid van het dorp. De school wil op veel manieren ouders en inwoners van Zandeweer en omliggende dorpen betrekken bij het onderwijs.

U bent altijd van harte welkom om in school te kijken of op een andere manier contact met ons te hebben.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Daltononderwijs
  • Kleine school
  • Aandacht voor kinderen
  • Veiligheid & Vertrouwen
  • Samenwerken & Zelfstandigheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

ODBS De Schutsluis en OBS Onnema zijn per 1 augustus 2015 gefuseerd en vormen samen ODBS Nijenstein.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
43
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven