St Josephschool

Kerklaan 26 9564 PA Zandberg

Schoolfoto van St Josephschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de site van de RK St. Josephschool

De RK St. Josephschool is een Rooms-Katholieke basisschool waar alle kinderen welkom zijn, ongeacht nationaliteit of gezindte. We geven kwalitatief goed onderwijs aan kinderen in de leeftijd van 4 -12 jaar. We willen dat de kinderen op onze school positief en respectvol omgaan met het feit dat mensen verschillend zijn, ook in hun gevoelens en voorkeuren. 

De RK St. Josephschool zet zich constant in om kwalitatief goed onderwijs te geven. Hierbij staat het bereiken van aansprekende resultaten voorop; we zijn ambitieus en hebben hoge verwachtingen van kinderen. De nadruk bij ons lesgeven ligt op de kernvakken (taal, lezen en rekenen). De St. Josephschool is de enige Rooms-Katholieke school in de gemeente Borger-Odoorn.

Wij hebben normen en waarden vanuit de katholieke traditie meegekregen. Dit willen we dan ook doorgeven aan de kinderen op onze school. De sfeer op school moet prettig zijn. Het werken in de St. Josephschool staat in het teken van respect hebben voor elkaar en rekening houden met iedereen. Er moet ruimte zijn om jezelf te zijn en we vinden het belangrijk dat alle betrokkenen het gevoel hebben optimaal te kunnen functioneren. Een goede samenwerking tussen de geledingen (OAC – MR – OV), schoolleiding, leerkrachten, ouders en kinderen vormt de basis voor een goed schoolklimaat:  'een goede school maken we samen'. Het samen leren, samenwerken en zorg dragen voor elkaar staat bij ons hoog in het vaandel. Vanuit geborgenheid en vertrouwen worden vaardigheden aangeleerd. Zo kunnen kinderen zich optimaal in een goed leefklimaat ontwikkelen. Daarom wordt bij ons gewerkt met leermiddelen die rekening houden met verschillen tussen kinderen. De catecheselessen moeten de fundering zijn van ons 'samen school zijn'. Samen willen we proberen niet alleen een leerinstituut te zijn, maar ook een leefgemeenschap, waarin een ieder zich thuis voelt. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Hoge verwachtingen
  • Breed lesaanbod
  • Gepersonaliseerd leren
  • Digitale ondersteuning
  • Katholieke identiteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De St. Josephschool is een Rooms-Katholieke basisschool in het dorp Zandberg en is de enige Rooms-Katholieke school in de gemeente Borger-Odoorn.

Kernwaarden:

1. kwalitatief goed onderwijs geven

2. we zijn een kleine school waar iedereen elkaar kent

3. sterke saamhorigheid en betrokkenheid

4. respect hebben voor elkaar en rekening houden met iedereen

5. een plek om jezelf te zijn en we vinden het belangrijk dat alle betrokkenen het gevoel hebben optimaal te kunnen functioneren

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
81
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven