Openbare basisschool De Spelwert

De Zandkampen 48 5301 WE Zaltbommel

  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Spelwert
  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Spelwert
  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Spelwert

Het team

Toelichting van de school

Het team van De Spelwert bestaat uit een directeur, leerkrachten, een intern begeleider, twee bouwcoördinatoren, een administratief medewerker en een gastvrouw/conciërge. Wij hebben ervoor gekozen de formatieruimte zoveel mogelijk in te zetten voor de leerkrachten. Het kan ook voorkomen dat een leerling, vanuit het samenwerkingsverband bekostigd, individueel extra ondersteuning krijgt.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van groepsleerkracht regelen we vervanging. Bij collega's die in duo-baan werken, wordt de duo-partner gevraagd de taken te nemen; bij afwezigheid wegens ziekte wordt vervanging geregeld vanuit de vervangingspool van Driesen OMC073, waarbij eerst onze eigen bestuursvervangers worden ingezet. Indien deze niet beschikbaar zijn, kunnen poolers van andere schoolbesturen aangesloten bij de vervangingsmanager Driesen invalwertk verrichten. Indien geen vervanger beschikbaar en geen interne leerkracht beschikbaar, kan het voorkomen dat een groep opgesplitst wordt en dat de leerlingen met een speciaal onderwijspakket over de overige groepen verdeeld worden.


Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In de meeste groepen worden de techniek- of vaardigheidsgymnastieklessen verzorgd door leraar lichamelijke opvoeding vanuit een samenwerking met de Spel&; de combinatiefunctionarissen vanuit de gemeente Zaltbommel

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

We bieden basisondersteuning aan onze leerlingen aan; daarbinnen vallen bij ons zowel de leerlingen die meer moeite hebben als de meerbegaafde leerlingen. We zijn daarnaast succesvol in het begeleiden van leerlingen met allerlei ondersteuningsbehoeften; mits hier voor ook van buitenaf extra middelen beschikbaar zijn.

We bieden gestructureerd onderwijs in klassikale setting.

KInderen met individuele leerlijnen participeren in hun eigen jaargroep  én hebben ook een aantal keren in een aparte groep les o.l.v. de intern begeleider; dat is in totaal 3 x 1/2 ochtend per week 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op peuterspeelzaal wordt VVE aangeboden, leerlingen stromen ook naar onze school uit; wij monitoren en registreren de ontwikkelingen met hetzelfde programma "Kijk" .


Terug naar boven