Openbare Basisschool De Walsprong

Prins Clausstraat 2 a 5301 RT Zaltbommel

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Walsprong

In het kort

Toelichting van de school

Beste belangstellende,

Wat fijn dat u een kijkje neemt in het schoolvenster van OBS De Walsprong.

Ik nodig u van harte uit om eens "live" te komen kijken op onze school. Dan laat ik u graag zien HOE het bij ons op school werkt, WAT we doen en WAAROM we de dingen doen zoals we ze doen. Daar zijn we namelijk erg trots op!  

Kijk ook eens op onze site: www.walsprong.nl

Heeft u vragen? Neem gerust contact op via 0418 512306 of stuur een mail naar directie@walsprong.nl.

Met vriendelijke groet,

Marieke Spruijt (directeur)

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ondernemend
  • Nieuwsgierig
  • Zelfbewust
  • Kleurrijk
  • Engels vanaf groep 1

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We kiezen bewust voor kleine groepen en hebben de leerlingen verdeeld over 7 groepen. Groep 1-2 is de enige combinatie-groep, onder begeleiding van twee leerkrachten. Groep 1-2 heeft twee lokalen in gebruik, die grenzen aan een ontwikkelplein. Daarnaast hebben zij een eigen buitenspeelplaats tot hun beschikking. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
127
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven