Openbare Basisschool De Walsprong

Prins Clausstraat 2 a 5301 RT Zaltbommel

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Walsprong

In het kort

Toelichting van de school

Beste belangstellende,

Wat fijn dat u een kijkje komt nemen in het schoolvenster van OBS De Walsprong.

We willen u van harte uitnodigen om eens te komen kijken op onze school om zo te kunnen zien waar we trots op zijn.

Indien er vragen zijn dan horen wij dat graag!

Met vriendelijke groet,

Marieke Spruijt (directeur)

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Niet apart maar samen
  • Open
  • Geëmancipeerd
  • Geïnteresseerd
  • Pluriform

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
135
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven