Christelijke Basisschool De Leiboom

De Zandkampen 48 5301 WE Zaltbommel

  • Wilt u meer weten van onze school? U bent van harte welkom voor een gesprek/rondleiding!
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Leiboom
  • Kiezen op interesse uit de schoolbibliotheek.
Lezen vinden wij super belangrijk!
  • Een heerlijk plekje!
  • Het leren op onze school is niet alleen taal en rekenen, er is ook ruimte voor creativiteit!

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In het schooljaar 2022-2023 hebben we, naast de SCOL, de vragenlijst van Vensters PO gebruikt om de leerlingtevredenheid te peilen.
De uitkomst  ziet u op deze pagina. 
Voor de leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 van onze school wordt ook een SCOL-vragenlijst door de leerkracht ingevuld. Tevens hebben de leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 zelf de leerlingen-SCOL ingevuld. Door het invullen van deze vragenlijsten krijgt de leerling en de leerkracht meer zicht op het welbevinden van de leerling.

Leuk en mooi om te zien dat de leerlingen de Leiboom als fijne school ervaren!

Tevredenheid
8,7
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Onderstaande peiling is gehouden in april/mei 2021.

Wij zijn blij met de uitkomsten!

In de bijlage vindt u ook informatie over het 'Leiboom-inloopmoment'


Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven