Het SchatRijk

Rooswijkplein 10 1544 VZ Zaandijk

Schoolfoto van Het SchatRijk

In het kort

Toelichting van de school

U bevindt zich binnen het schoolvenster van Evangelische basisschool het SchatRijk. De gegevens die u hier aantreft zijn afkomstig van verschillende bronnen. De Inspectie voor het Onderwijs heeft verschillende gegevens aangeleverd, maar ook de Rijksoverheid (DUO) en natuurlijk de school zelf hebben gezorgd voor actuele informatie. Zo biedt dit Schoolvenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de prestaties van het SchatRijk.

Op dit moment is die informatie nog beperkt, maar in de komende maanden wordt die verder aangevuld. Naar verwachting is het Venster medio 2015 compleet.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Evangelische school
  • Veilig & geborgenheid
  • Prachtige natuurspeelplaats
  • Sterk cultureel aanbod
  • Werkt aan brede ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het SchatRijk vertoont een min of meer stabiele instroom. De afgelopen jaren groeide de school ongeveer tien leerlingen per jaar. Bijna alle groepen zitten inmiddels aan hun maximum. Instroom kan alleen nog plaatsvinden in de onderbouw.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
210
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven