Openbare Basisschool De Zoeker

Fortuinweg 12 1544 VX Zaandijk

  • De Zoeker biedt goed en modern onderwijs dat met passie wordt uitgedragen.
  • Wij bieden de kinderen een veilige leeromgeving met veel aandacht voor de sociaal-emotionele vorming.
  • Wij volgen uw kind goed en zorgen er voor dat uw kind op het juiste niveau werkt.
  • De Zoeker biedt kinderen maximale ontwikkelkansen.

In het kort

Toelichting van de school

Ons motto: Je vindt het op De Zoeker!
De Zoeker is als school ruim 50 jaar sterk verbonden met Zaandijk. In ons prachtige, ruime gebouw vormen wij samen met Babino een Integraal Kind Centrum. Dat betekent dat onderwijs, opvang en peuterspelen onder hetzelfde dak zijn gehuisvest en intensief samenwerken.

Een thuis voor uw kind
De Zoeker is de openbare school, waar uw kind met plezier naar toegaat. Wij bieden de kinderen een veilige leeromgeving met veel aandacht voor de sociaal-emotionele vorming.

Goed en modern onderwijs
De Zoeker streeft er naar om ieder kind gelukkig te laten worden. Uw kind krijgt op de school goed en modern onderwijs. Wij volgen uw kind goed en zorgen er voor dat uw kind op het juiste niveau werkt. Uw kind krijgt de ruimte om zijn of haar talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Een Integraal Kind Centrum
De Zoeker biedt kinderen maximale ontwikkelkansen. Daarom kan uw kind al op de leeftijd van 2½ jaar terecht op De Zoeker en is er een breed scala aan ondersteuningsmogelijkheden in het leren en het opgroeien. Uw kind is ook buiten de schooltijden bij ons welkom om te ontspannen en om zijn of haar talenten te ontdekken en uit te bouwen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Een thuis voor uw kind
  • Goed en modern onderwijs
  • Fijne omgeving
  • Wij doen het samen
  • Integraal Kind Centrum

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onderstaand figuur laat zien dat het leerlingenaantal vanaf schooljaar 2014/2015 is gedaald. Door verdere vergrijzing van de wijk zal het leerlingenaantal ook de komende jaren nog afnemen. Het aantal leerlingen dat na groep 8 onze school verlaat wordt nog niet volledig gecompenseerd door het aantal instromende leerlingen. Wel zien we dat het aantal instromende kleuters de komende jaren gaat toenemen. Het is onze ambitie dat alle kinderen uit de eigen wijk hun basisschooltijd op De Zoeker zullen doorbrengen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
299
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Indien nodig kunnen ouders gebruik maken van de vakantieregeling zoals die geldt voor Babino Kinderopvang.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven