Interconfessionele Basisschool De Vuurvogel

Eemmeer 15 B 1509 GL Zaandam

  • Schoolfoto van Interconfessionele Basisschool De Vuurvogel
  • Schoolfoto van Interconfessionele Basisschool De Vuurvogel
  • Schoolfoto van Interconfessionele Basisschool De Vuurvogel
  • Schoolfoto van Interconfessionele Basisschool De Vuurvogel
  • Schoolfoto van Interconfessionele Basisschool De Vuurvogel

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Voor de verantwoording van de eindopbrengsten maken we gebruik van de Cito eindtoets.

Hieronder ziet u de scores van de verschillende jaren. We scoren meestal op de inspectienorm. 

We werken met een verbeterplan om de opbrengsten te verhogen.

Verder geldt dat er tijdens de Cito eindtoets een aantal leerlingen van onze school niet mee tellen in de schoolscore in verband met de volgende criteria: -beperkte cognitieve capaciteiten;-instroom in de leerjaren 7 of 8 (<2 jaar onderwijs op onze school). 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Onze school maakt onder andere gebruik van de toetsen van CITO (LOVS het leerlingvolgsysteem). Deze toetsen worden afgenomen in de leerjaren 3 tot en met 8. In elk leerjaar zijn er twee momenten waarop de toetsen worden afgenomen: januari, de M-versie, en in juni de E-versie. Daarnaast worden er ook in de groepen 3 tot en met 8 toetsen van de methodes afgenomen. Bij de groepen 1/2 wordt er gebruikt gemaakt van het volgsysteem Kijk! en toetsen op het gebied van de lees- en rekenvoorwaarden.

Onze school gebruikt deze toetsen om de kwaliteit van het onderwijs vast te stellen. Dat doen we door de toetsen te analyseren en te evalueren op individueel, groeps- en schoolniveau.  

De analyse hiervan gebeurt twee keer per jaar op teamniveau. Daarnaast worden de resultaten ook geanalyseerd in de werkgroepen Lezen, Spelling en Rekenen en tijdens de leerling besprekingen met de leerkracht en de intern begeleider zodat per groep wordt maar ook per leerling wordt gekeken naar de resultaten. Verder wordt er in de datateams gesproken over de methode gebonden toetsen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen van groep 8 krijgen elk schooljaar een advies voor een vervolgschool. Dit advies wordt zorgvuldig met elkaar, met de ouders en het kind besproken. Het advies komt tot stand door gebruik te maken van de Citotoetsen van de voorgaande jaren, de NSCCT, de Cito eindtoets en de bevindingen van de leerkracht en ouders.

Het is voor iedereen van belang dat het kind een advies krijgt wat op dat moment het best passend is. De uitslag van de Cito-eindtoets kan aanleiding geven voor een heroverweging. Per schooljaar kan de samenstelling van een groep verschillen. In het kader van Passend onderwijs zal dit steeds meer duidelijk worden. Dit is dan ook terug te zien in de uitstroomcijfers.

Als school zijn we er trots op dat weinig kinderen van onze school afstromen. Dit betekent dat onze adviezen aan het eind van groep 8 passend waren en kinderen conform het advies presteren. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In 2015 hebben wij het basistoezicht van de inspectie mogen ontvangen. Iets waar we blij mee zijn.

Vorig jaar zijn we als school bezocht in het kader van het thema onderzoek Dyslexie. Daaruit bleek dat wij als school goed vormgeven aan ons leesonderwijs en het omgaan met leerlingen met leesproblemen en dyslexie.

Terug naar boven