Interconfessionele Basisschool De Vuurvogel

Eemmeer 15 B 1509 GL Zaandam

  • Schoolfoto van Interconfessionele Basisschool De Vuurvogel
  • Schoolfoto van Interconfessionele Basisschool De Vuurvogel
  • Schoolfoto van Interconfessionele Basisschool De Vuurvogel
  • Schoolfoto van Interconfessionele Basisschool De Vuurvogel
  • Schoolfoto van Interconfessionele Basisschool De Vuurvogel

Het team

Toelichting van de school

Onze school streeft in haar personeelsbeleid een evenwichtige verdeling in leeftijd en geslacht na. De schoolleiding is zich bewust dat zij afhankelijk is van o.a. het aanbod van leerkrachten binnen het primair onderwijs.

Wanneer een leerkracht ziek is, proberen wij daar een oplossing voor te vinden. Er zijn weinig invalleerkrachten. Wel hebben we een leraarondersteuner die een dag de groep kan overnemen. Hierdoor kunnen we meestal voorkomen dat er uitval is. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De onderwijsassistent kan soms een groep voor een dag overnemen.

We hebben weinig invalleerkrachten. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We werken op De Vuurvogel met het leerstofjaarklassensysteem. In principe kiezen we voor enkele groepen mits dit qua leerlingenaantal en formatie mogelijk is. Daarnaast hebben we er bij de groepen 1/2 bewust voor gekozen om de groepen 1 en 2 samen te voegen zodat de jonge kleuters van de oudere kleuters leren en andersom. Het van en met elkaar leren.

De Vuurvogel is een Vreedzame School. De Vreedzame School is een programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Kinderen leren zich verantwoordelijk te voelen voor elkaar en de gemeenschap en open te staan voor verschillen tussen mensen. Zo zijn in de hogere groepen de kinderen verantwoordelijk voor het schoolplein, de bibliotheek, keuken en schoolpatio's.

Tevens zijn er maatjesklassen. Dat houdt dat een hogere groep gekoppeld is aan een lagere groep zodat de kinderen elkaar leren kennen, maar ook zorg dragen voor elkaar. Er zijn verschillende activiteiten door het jaar heen die samen door de maatjesklassen worden gedaan.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de kleutergroepen wordt er gewerkt met thema's volgens Kleuterplein.

Deze thema's zijn opgebouwd volgens vaste onderdelen: rekenactiviteiten, taalactiviteiten, sociaal- emotioneel, motorische en kunstzinnige activiteiten.

Daarnaast werken ook zij volgens het concept van De Vreedzame School en met het sociaal-emotionele volgsysteem Kijk!

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel wordt beschreven op welke wijze De Vuurvogel ondersteuning aan leerlingen met een ondersteuningsbehoefte.

Dat kan zowel op leergebied als op sociaal emotioneel gebied het geval zijn.

Binnen het samenwerkingsverband wordt er op dit moment gewerkt aan een nieuw format voor het SOP volgens de laatste wet- en regelgeving.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De Vuurvogel werkt samen met TintelTuin als partner in de voor-en vroegschoolse educatie. TintelTuin biedt 4 ochtenden in de week peuterspelen aan in het schoolgebouw. Naast dat ze gebruik maken van het gebouw zijn we samen volop bezig om een doorgaande lijn tussen peuters en kleuters vorm te geven. Dat houdt in dat peuterspelen de thema's van de kleuters volgen en meedoen. Tevens ondernemen peuters en kleuters gezamenlijk activiteiten waaronder themaochtenden voor ouders.

Daarnaast biedt De Vuurvogel samen met de andere basisschool in de wijk en de kinderopvangorganisaties een naschools programma aan op het gebied van sport, dans, zang, koken en techniek. Ouders kunnen hun kinderen daarvoor inschrijven.

Terug naar boven