RK basisschool Paus Joannes

De Weer 25 1504 AH Zaandam

  • We gebruiken natuurlijk ook moderne middelen in ons onderwijs
  • Een katholieke school met ruimte voor alle wereldgodsdiensten.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Wij werken momenteel aan een verbeterde gezamenlijk pedagogische aanpak. Het beleidsplan is geschreven en wordt nu in de praktijk uitgevoerd. Daarnaast hebben de methode Kwink ingevoerd. We verwachten hiervan een verbetering in het gevoel van welbevinden van de leerlingen en daarmee het verhogen van het waarderingscijfer. 
Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Wij zijn op zich tevreden met de waardering die de ouders van onze school aan r.k. basisschool Paus Joannes hebben gegeven. Het is een ruime voldoende, maar natuurlijk gaan we voor meer. We zien dan ook mogelijkheden tot verbetering. Tijdens de "coronajaren" hebben we de ouders weinig of niet in de school kunnen verwelkomen. Hierdoor is de afstand letterlijk vergroot. We zijn blij dat dit nu wel weer kan. Dit maakt het mogelijk om daadwerkelijk met elkaar in gesprek te gaan. De ouderkamer is weer in ere hersteld. En er zijn gelukkig ook weer ouders in de school om te helpen bij de dagelijkse activiteiten. Het wordt weer steeds meer onze school. 


Tevredenheid
7,2
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven