RK basisschool Paus Joannes

De Weer 25 1504 AH Zaandam

 • Muziekonderwijs op hoog niveau in de gehele school.
 • Innovatie in het onderwijs. Werken met iPads
 • Een katholieke school met ruimte voor alle wereldgodsdiensten.

In het kort

Toelichting van de school

R.k. basisschool Paus Joannes is een van de 25 locaties van stichting Agora. Onze basisschool in Zaandam werkt volgens drie belangrijke pijlers:

 • Uitdaging: de wil om grenzen te verleggen en resultaten te behalen. 
 • Aandacht: elk kind verdient het om gezien te worden. 
 • Enthousiasme: de intrinsieke motivatie en passie om elke dag het beste uit onszelf te halen.

Wilt u meer informatie over onze school en/of uw kind inschrijven dan kunt u altijd (vrijblijvend) contact met ons opnemen.

Telefoon: 075-2010114
E-mail: info@paus-joannes.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Uitdaging
 • Aandacht
 • Enthousiasme
 • Bildung (waaronder Muziek)
 • Innovatie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Door het aanbieden van een goede peuterspeelzaal in de school en goed onderwijs zien wij de laatste jaren een stabiel leerlingenaantal. In de zomer van 2016 zijn veel kinderen van de Islamitische basisschool naar onze school overgestapt. Dit verklaart de groei. Het leerlingaantal is daarna stabiel gebleven doordat er in de wijk gebouwd wordt en onze school positief beoordeeld wordt door ouders.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
210
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De voor- en naschoolse opvang worden bij ons geregeld door de organisatie TintelTuin. Vanwege praktische redenen vindt de opvang plaats op een school bij ons in de buurt: CBS Tamarinde (tevens een school van Agora). De kinderen worden echter binnen de schoolmuren opgehaald en gebracht, waardoor er geen sprake is van "ruimte" tussen opvang en onderwijs.

Voor de tussenschoolse opvang (overblijf) wordt er gebruikt van teamleden en ouders. Doordat we de overblijf zelf organiseren zijn de kosten relatief laag. U betaalt alleen als u er gebruik van maakt.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven