ICBS het Zaanplein

Symon Claeszstraat 9 1502 VD Zaandam

Schoolfoto van ICBS het Zaanplein

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van onze school icbs het Zaanplein in Zaandam. Het Zaanplein is ontstaan uit de fusie van de Willibrord en de Saenparel. Het Zaanplein is een interconfessionele basisschool en het onderwijs wordt gegeven met respect voor ieders godsdienst of levensovertuiging. We zijn een school, die kansen biedt aan elk kind. Kansrijk in kleuren! 
Wij zijn blij met onze nieuwe naam 'Het Zaanplein': een plein is bij uitstek een ontmoetingsplek voor mensen om samen te komen, omdat er ruimte is om te spelen en daarmee te leren van elkaar. Voor spelen, ontwikkelen en leren heb je elkaar nodig. Samen vormen we een gemeenschap. Het plein staat daar als ontmoetingsplek symbool voor.

De school heeft nu nog een tweede locatie in de Herderinstraat. Zoals de planning nu verloopt, kunnen we volgend schooljaar starten in een nieuw gebouw aan het Roggeplein!

Wanneer u als ouder een school zoekt voor uw kind, dan wilt u een goede keuze maken. Via deze website kunt u al veel informatie vinden over onze school en onze school vergelijken met andere scholen. Meer informatie over de school treft u aan via de website www.het-zaanplein. Wanneer u overweegt te kiezen voor onze school dan nodigen wij u van harte uit voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding in onze school!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • eigenaarschap in het leren
  • sociaal leren functioneren
  • talentontwikkeling
  • respectvolle gemeenschap
  • ouderbetrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen is stabiel met een lichte stijging in de laatste jaren. 
Weergave

Leerlingen
331
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven