Tijstroom Integraal Kind Centrum

Rode Zee 69 1503 TS Zaandam

Schoolfoto van Tijstroom Integraal Kind Centrum

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Een keer per twee jaar vullen ouders, leerlingen, medewerkers en management een kwaliteitsvragenlijst in. De leerlingen beoordelen de school met een 8.6 als rapportcijfer (afname januari 2019).

Tevredenheid
8,5

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Een keer per twee jaar vullen ouders, leerlingen, medewerkers en management een kwaliteitsvragenlijst in (Beekveld en Terpstra).
De ouders beoordelen de school met een 7.7 als rapportcijfer (afname januari 2019).
De hoogste scores worden behaald bij de onderdelen: ''Directie'', ''Schoolklimaat'', ''Onderwijsleerproces'', ''Onderwijs en leren/begeleiding'' en ''Personeel''. 
Lagere scores worden behaald bij de onderdelen: ''Ouderbetrokkenheid'' en ''Communicatie''. (Zowel hoogste als laagste: vanuit door ouders beoordeelde onderdelen opgesteld.)

Sterke punten van SBO Tijstroom volgens ouders:
-Betrokkenheid
-Aandacht voor de leerling en ouders
-Persoonlijke benadering
-Rustige omgeving en regelmaat
-Het bieden van het onderwijs

Aandachtspunten:
-De manier waarop kinderen met elkaar omgaan
-Online contact tussen kinderen onderling in de vrije tijd
-Tevredenheid over de beschikbare informatie over de kinderen

Tevredenheid
8,2

Terug naar boven