De Gouw Kernschool

Noorderven 6 1504 AL Zaandam

  • Wetenschap, techniek en creativiteit zijn pijlers in ons onderwijs
  • het reken- en taalonderwijs op de Gouw wordt aangeboden op tablets
  • Op De Gouw kijken we goed naar het kind en wat het voor zijn verdere ontwikkeling nodig heeft
  • In samenwerking met de muziekschool leren onze kinderen op school een muziekinstrument bespelen. We hebben zelfs een schoolorkest.
  • Bij de vele activiteiten in de verlengde schooltijd kunnen kinderen ook kiezen voor judo lessen.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens (ontvangen).

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op onze school werken we nauw samen met onze partner voor kinderopvang Babino. Het is onze ambitie om, in nauwe samenwerking met de ouders,  onze kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen en te stimuleren. Kinderen die eerder toe zijn aan nieuwe uitdagingen, geven wij alle ruimte. Peuters die nog geen vier zijn, maar wel toe zijn aan nieuwe impulsen en uitdagingen,  geven wij graag de gelegenheid om eerder op visite te komen op "de grote school". Dit noemen wij de "peuteracademie"

Wij werken met Muziek maakt School. Alle kinderen krijgen goed muziekonderwijs en hebben de kans om een muziekinstrument te leren bespelen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Terug naar boven