De Gouw Kernschool

Noorderven 6 1504 AL Zaandam

  • Wetenschap, techniek en creativiteit zijn pijlers in ons onderwijs
  • het reken- en taalonderwijs op de Gouw wordt aangeboden op tablets
  • Op De Gouw kijken we goed naar het kind en wat het voor zijn verdere ontwikkeling nodig heeft
  • In samenwerking met de muziekschool leren onze kinderen op school een muziekinstrument bespelen. We hebben zelfs een schoolorkest.
  • Bij de vele activiteiten in de verlengde schooltijd kunnen kinderen ook kiezen voor judo lessen.

In het kort

Toelichting van de school

Beste bezoeker, dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van IKC De Gouw. De gegevens op deze site zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

obs De Gouw, Integraal Kind Centrum (IKC) is een reguliere  openbare basisschool waar samen met opvangpartner Babino, peuteropvang en onderwijs wordt verzorgd voor leerlingen van 2 tot en met 12 jaar.

Peuters die staan ingeschreven bij Babino kunnen, onder voorwaarden vanaf 3,5 jaar naar de PeuterAcademie van obs De Gouw. Naast de ochtenden peuterspelen, komen de peuters aansluitend naar de peuteracademie. Veel peuters zijn daar met 3,5 jaar aan toe en hebben extra uitdaging nodig. Op deze manier willen we de overgang van peuterspelen naar speel-leren in de kleuterklas zo natuurlijk mogelijk maken en tegelijkertijd tegemoet komen aan de onderzoekende houding die zo belangrijk is voor jonge kinderen. Hier zijn voor de ouders geen extra kosten aan verbonden. Wel verwachten wij van de ouders dat ze op school en thuis ontwikkelingsactiviteiten doen met hun kind. (bijvoorbeeld voorlezen)

IKC De Gouw biedt meer! De school kenmerkt zich als een school met een veilig en motiverend pedagogisch klimaat. Kinderen voelen zich veilig en gewaardeerd. Het gemotiveerde team  is steeds op zoek naar mogelijkheden om de kinderen in hun brede ontwikkeling te ondersteunen en te stimuleren. Ook hebben we vanaf augustus 2016 een plus klas voor meer begaafde kinderen uit de groepen 7 en 8. Klik op bijgaande link voor een beeldimpressie van onze school https://youtu.be/8ybr3wn0FG8   

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • taal centraal
  • betrokkenheid
  • veiligheid
  • zelfvertrouwen en trots
  • verbinding met de wijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool De Gouw had voorgaande jaren twee locaties (Noorderven en Wibautstraat). In 2014 heeft ons bestuur besloten de twee locaties samen te voegen op de locatie Noorderven en de leerlingen van de Kernsschool (school voor nieuwkomers) voortaan op te vangen in het gebouw aan de Wibautstraat. Een deel van de ouders met leerlingen op de Wibautstraat heeft toen besloten hun kind op een school dichter bij huis in te schrijven. Sinds 2016 is het aantal leerlingen stabiel en we verwachten de komende jaren weer te gaan groeien.

De Gouw is een reguliere openbare basisschool waar samen met opvang partner Babino, peuteropvang en onderwijs wordt verzorgd voor leerlingen van 2 tot en met 12 jaar. Peuters die staan ingeschreven bij Babino, kunnen onder voorwaarden vanaf 3 1/2 jaar naar de PeuterAcademie. Dit is een bijzondere voorziening van basisschool De Gouw om kinderen goed voorbereid te laten instromen in de kleutergroepen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
194
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De school is open vanaf 08.20 uur. We starten met de lessen om 8.30 uur en de kinderen gaan om 14.30 uur uit. We hanteren  een continurooster. De kinderen hebben elke dag 35 minuten pauze. Er wordt een kwartier in de klas gegeten en 20 minuten buiten gespeeld of binnen met slecht weer. De leerkrachten en ambulante teamleden houden toezicht in de pauze. De kinderen nemen zelf groente/fruit mee als tien-uurtje en een gezonde lunch. Op school drinken we water en de school zorgt voor drinkbekers/bidons. 

Babino is onze partner voor peuteropvang en buitenschoolse opvang. Voor kinderen vanaf 2 jaar is er dagelijks peuteropvang vanaf 08.30 uur. Het aanbod voor peuter- spelen/leren wordt afgestemd op het kleuteronderwijs. Er wordt nauw samengewerkt. Peuters die toe zijn aan meer uitdaging mogen als ze 3,5 jaar zijn naar de peuter academie: spelend leren van taal en groepsroutines van de kleutergroepen.

Elke zomer wordt in ons schoolgebouw de "Zaanse Zomerschool" georganiseerd: extra onderwijs met veel excursies en gastlessen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven