RK Basisschool de Rietvink

P.A. van Meverstraat 3 1507 XE Zaandam

  • We zijn een school met onderwijs en opvang in één (in samenwerking met BSO De Paltrok).
  • Op ons natuurschoolplein is genoeg te beleven: groep 1/2 speelt iedere dag twee keer buiten, de groepen 3 t/m 8 iedere dag 45 minuten.
  • In groep 1/2, maar ook nog in groep 3, staat spel centraal in onze visie op leren.
  • De verwerking van rekenen gebeurt vanaf groep 5 digitaal. De kinderen werken bij de andere vakken nog veelal met boeken en schriften.
  • Projecten met daarin verwerkt techniek is één van onze speerpunten. Onze collega Jaap van Velzen is sinds 2020-2021 onze techniekspecialist.

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In januari hebben we onze kwaliteitsvragenlijst uitgezet onder ouders, kinderen van groep 6 t/m 8 en ons team. Vanuit de ouders is het responspercentage 58%, d.w.z. dat de enquête ongeveer door 120 ouders is ingevuld. Dat betekent dat deze vragenlijst als valide kan worden beschouwd. We hebben de enquête in het team en in het MT bekeken en via de tam-tam (schoolnieuwsbrief) is op 18 juni een toelichting gegeven. Deze toelichting leest u ook hier op vensters PO.

Wij willen u bedanken dat u naast het invullen van de enquête nog de tijd heeft genomen om opmerkingen op te schrijven. Van positieve feedback tot tips voor verbetering. Het levert ons genoeg input op om verder te bouwen aan goed onderwijs voor de kinderen van de Rietvink. We zullen een aantal doelen en acties in ons meerjarenbeleid opnemen.

Waar zijn we trots op? 
- Leerlingen voelen zich over het algemeen veilig in de school en voelen zich niet gepest, ook al geeft een aantal kinderen aan zich incidenteel wel eens gepest te voelen. 
- In de enquête geeft u aan dat u tevreden bent over de opvang van ziekte. We proberen dit altijd zo goed mogelijk te doen, al wordt dit met de trend van het lerarentekort steeds lastiger. 
- In onze school constateren we dat we goede acties hebben ondernomen op het gebied van taakverdeling en werkdrukverlichting. Zo kunnen we meer aandacht aan het primaire proces besteden: dus aan uw kind.

Waar moeten we wat mee? 
- Zowel u als ons team geeft aan dat we een verbeterslag moeten maken in de communicatie over uw kind en de groep. In het team bespreken we waar we ons kunnen verbeteren. 
- U waardeert de zorg en ondersteuning onder de 3 (op schaal van 4). Zowel het duidelijk maken indien extra begeleiding nodig is als de adequate zorg en begeleiding behoeft aandacht. 
- Uit de enquête blijkt dat zowel wij als school als u als ouder de hulp bij het oplossen van conflicten van uw kind onder de 3 waardeert, nl. een 2.8 op schaal van 4. In het verlengde hiervan ligt dat kinderen aangeven dat de plek waar ze zich nog wel eens onveilig voelen het schoolplein is, juist de plek waar conflicten plaatsvinden. Wij bespreken in het team welke acties wij hier op willen en kunnen ondernemen.

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,7

Terug naar boven