RK Basisschool de Rietvink

P.A. van Meverstraat 3 1507 XE Zaandam

  • Op ons natuurschoolplein is genoeg te beleven: groep 1/2 speelt iedere dag twee keer buiten, de groepen 3 t/m 8 iedere dag 45 minuten.
  • In groep 1/2, maar ook nog in groep 3, staat spel centraal in onze visie op leren.
  • De verwerking van rekenen gebeurt vanaf groep 5 digitaal. De kinderen werken bij de andere vakken nog veelal met boeken en schriften.
  • Projecten met daarin verwerkt techniek is één van onze speerpunten. Onze collega Jaap van Velzen is sinds 2020-2021 onze techniekspecialist.
  • Brede vorming wordt bij ons gerealiseerd in bijvoorbeeld de talentencircuits, kinderen komen in aanraking met allerlei disciplines.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van RKBS De Rietvink bij 'scholen op de kaart'. Een groot aantal gegevens van onze school zijn op deze pagina's te vinden. Daarnaast kunt u terecht op onze website, de-rietvink.nl. Wilt u meer weten, een afspraak maken, of een rondleiding door de school: neem gerust contact op met Jos Wever, onze schoolleider: jos.wever@agora.nu

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Fouten mogen maken
  • Rekening houden met talenten
  • Een vreedzame school
  • Vier projecten per jaar
  • Cyclisch werken aan kwaliteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De wijk Westerwatering heeft een aantal jaren een krimp laten zien. Hierdoor hebben we tussen 2003 en 2013 te maken gehad met een dalend leerlingenaantal. Sinds 2013 tot 2019 was dit ongeveer stabiel: we werken met 10 tot 12 groepen en hebben tussen de 260 en 300 leerlingen op onze school. Daarna is er vanwege nieuwbouw en de komst van jonge gezinnen weer een groei te zien. In schooljaar 2022-2023 zijn we gestart met 13 groepen, waarvan 4 kleutergroepen.

Onder "Het onderwijs" --> "Extra ondersteuning aan kinderen" vindt u meer informatie in het SOP: School Ondersteunings Profiel, herzien in juni 2023.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
312
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven