Chr Basisschool Het Baken

P.A. van Meverstraat 9 -11 1507 XE Zaandam

  • Op ons schoolplein is er genoeg ruimte om veilig buiten te spelen.
  • Naast heel veel leren is er genoeg tijd voor bewegen en ontspanning.
  • Samen leven-Samen leren op Het Baken
  • Naast boeken en schriften wordt er ook op tablets gewerkt.
  • Project onderwijs betekent ontdekken, onderzoeken d.m.v. excursies en gasten in de klas.

Het team

Toelichting van de school

De indicator personeelskenmerken laat de cijfers zien van CBS Het Baken en CBS De Westerkim gezamenlijk.

Dit geeft getalsmatig een wat vertekend beeld.

Op Het Baken bestaat het personeelsbestand uit totaal 13FTE.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

 

Wanneer er sprake is van ziekte- of verlof zetten we waar mogelijk vervanging in. Als gevolg van het lerarentekort is dit in de meeste gevallen  een van onze eigen leraren die hun parttime baan incidenteel en tijdelijk uitbreiden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op Het Baken werken we voornamelijk met leerstofjaarklassen waarbinnen naar niveau wordt gedifferentieerd. Wanneer een kind een voor een bepaald vakgebied een eigen leerlijn heeft, kan er voor gekozen worden voor dit vak de instructie bij een andere jaargroep te volgen.

In de kleutergroepen wordt er gewerkt met heterogene groepen , dat betekent dat kinderen van groep 1 en 2 samen in een groep zitten.

Regelmatig zijn er groepsdoorbroken creatieve activiteiten, kinderen van 3 t/m 5 en 6 t/m 8 volgen dan een workshop tijdens het talentencircuit.

Er is een vakdocent gymnastiek die alle gymlessen in de groepen 3 t/m 8 verzorgt. Daarnaast wordt er gewerkt met specialisten vanuit externe instellingen. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

 

De school biedt in principe onderwijs aan alle kinderen waarvan we samen met de ouders hebben vastgesteld dat we in voldoende mate kunnen bieden wat het kind nodig heeft en kunnen voldoen aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van het kind.

Voor de zeer specifieke en intensieve ondersteuning kan de school een beroep doen op de expertise vanuit Agora Passend Onderwijs en financiële middelen aanvragen om begeleiding op school te realiseren.


Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

0

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school werkt samen met Peuterspeelzaal de Waterlelie. Deze peuterspeelzaal valt onder Tinteltuin onze partner voor kinderopvang.

De peuterspeelszaal zit niet inpandig maar is schoolnabij op het terrein te vinden.

De Waterlelie kent zowel reguliere kindplaatsen als VVE plaatsen.

Terug naar boven