Chr Basisschool Het Baken

P.A. van Meverstraat 9 -11 1507 XE Zaandam

  • Op ons schoolplein is er genoeg ruimte om veilig buiten te spelen.
  • Naast heel veel leren is er genoeg tijd voor bewegen en ontspanning.
  • Samen leven-Samen leren op Het Baken
  • Naast boeken en schriften wordt er ook op tablets gewerkt.
  • Project onderwijs betekent ontdekken, onderzoeken d.m.v. excursies en gasten in de klas.

In het kort

Toelichting van de school

CBS Het Baken is een middelgrote school in de wijk Westerwatering Zaandam. Op Het Baken wordt door een deskundig en enthousiast team modern en gedegen onderwijs gegeven. Het team van Het Baken richt zich op de basisvaardigheden rekenen, taal en lezen maar ook de brede persoonlijkheidsontwikkeling van alle kinderen. We streven naar goede resultaten maar hebben daarbij ook oog voor het welzijn en de capaciteiten van ieder kind. Plusgroepen zijn er voor kinderen die behoefte hebben aan meer uitdaging en extra ondersteuning wordt geboden wanneer dat nodig is.

Op Het Baken wordt gewerkt met een continurooster, uiteraard wordt er door onze partners TintelTuin en Freekids ook voor- en naschoolse opvang aangeboden.                

Het Baken is een Vreedzame School waar een positieve sfeer en een veilige schoolomgeving voorop staat.

Samen leven- Samen leren is ons motto. Hierbij past ook een goede samenwerking en open dialoog met onze ouders.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Moderne onderwijsmethoden
  • Ervaren en deskundig team
  • Vreedzame, respectvolle sfeer
  • Goede resultaten
  • Grote ouderbetrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen op Het Baken groeit. Op de teldatum van 1 februari 2024 waren er 278 leerlingen en op 1 februari 2023 telde de school 267 leerlingen. Hiermee zijn we een middelgrote school, waar ieder kind en elke ouder gekend wordt.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
264
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Ouders kunnen naast hun schoolkeus ook kiezen voor buitenschoolse opvang ( voor-en na schooltijd) en vakantie/vrije dagen opvang.

Er zijn meerdere organisaties voor kinderopvang in de wijk Westerwatering.

Ons bestuur heeft een samenwerkingsovereenkomst met kinderopvang organisatie Tinteltuin, deze opvang wordt in het schoolgebouw aangeboden.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven