Christelijke Basisschool Tamarinde

Schaarsven 2 A 1504 AS Zaandam

Schoolfoto van Christelijke Basisschool Tamarinde

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van basisschool Tamarinde in Zaandam. Basisschool Tamarinde is een van de 25 basisscholen van Agora, stichting voor bijzonder primair onderwijs in de Zaanstreek. Tamarinde heeft twee locaties, de hoofdlocatie is gevestigd aan Schaarsven en de nevenlocatie aan Jonge Arnoldustraat.

Basisschool Tamarinde is een Vreedzame School die oog heeft voor talenten van kinderen. Er is wekelijks muziekonderwijs, er zijn talentmiddagen en we besteden veel aandacht aan het spelen en leren van en met elkaar. Daarnaast wordt er vanaf groep 5 gewerkt met tablets voor rekenen waardoor het onderwijs goed aansluit bij de ontwikkeling van elk kind.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betrokken
  • Professioneel
  • Onderzoekend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
438
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven