Christelijke Basisschool Kleurenpracht

Klipperstraat 4 1503 AM Zaandam

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Kleurenpracht
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Kleurenpracht
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Kleurenpracht
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Kleurenpracht
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Kleurenpracht

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

CBS Kleurenpacht kan beroep doen op de invalpool met leraren van de eigen stichting, te weten Agora Support. Vanwege het lerarentekort is de invalpool doorgaans leeg en gaat de school creatief om met lesuitval. Enkele mogelijkheden zijn: leraren werken een dag extra, inzet leraarondersteuner. In geval van meerdere afwezige personeelsleden maakt de school gebruik van een roulatiesysteem per bouw. De leraren uit de betreffende bouw werken afwisselend in de eigen groep en in de groep van de afwezige collega. De lesuitval wordt hierdoor beperkt tot maximaal een dag per week per groep en voorkomt langdurig lesuitval in dezelfde groep. Leerlingen van ouders die echt niet thuis opgevangen kunnen worden in geval van lesuitval, of kinderen van ouders met een taal beroep, worden verdeeld over de overige groepen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze school is gebouwd in 1970. Het ontwerp van het schoolgebouw kenmerkt zich door ruimte en licht. Dit komt doordat de lokalen rondom gemeenschappelijke ruimtes zijn gebouwd. In de hal van de jonge kinderen zijn drie lokalen waarvan twee voor de groepen 1/2 en één als peuterspeelzaal in gebruik is. De zes lokalen voor de oudere kinderen liggen rondom de ‘kuip’ en de patio. In de ‘kuip’ vinden de gemeenschappelijke vieringen plaats. In een van de hoeken is onze schoolbibliotheek gevestigd. Achter de bibliotheek zijn rond het jaar 2000 twee extra lokalen gebouwd. Momenteel is deze uitbreiding o.a. in gebruik als Team- en Ouderkamer, de Kangoeroegroepen, de Observatiegroep Jonge Kind. Als Kleurenpracht maken we gebruik van de gymzaal die aan ons schoolgebouw vastzit. Het Sportbedrijf van de Gemeente Zaanstad beheert de gymzaal.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de onderbouwwordt onderwijs aangeboden vanuit de principes van spelend leren. Een thema staat gedurende zes weken centraal. Middels weektaken werken kleuters aan leerdoelen op het gebied van taal, rekenen, motoriek etc. Tijdens het spel in de hoeken worden de kin

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

We hebben goed zicht op de ontwikkeling van de kinderen en a.d.h.v. de ontwikkeling van kinderen bepalen wij of we hen inzetten voor extra ondersteuning. Dit gebeurt bij voorsprong in ontwikkeling of bij hiaten op bepaalde gebieden. We werken met een cyclus van +/- 8 weken. Daarna evalueren we de ontwikkeling en stellen we bij. We zetten OA en lerarenondersteuners in voor deze extra ondersteuning. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Onze ambitie is om de inzet van de OA en leraarondersteuners planmatig in te zetten. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven