Obs Over de Brug, locatie In ‘t Veld

Rosmolenstraat 103 1502 PE Zaandam

Schoolfoto van Obs Over de Brug, locatie In ‘t Veld

In het kort

Toelichting van de school

Over de Brug bestaat uit twee locaties, Obs Hannie Schaft en Obs In 't Veld, die door de onderwijsinspectie als twee aparte scholen worden beoordeeld. Obs Hannie Schaft staat in de wijk Oud West en heeft een deel van Oud- West, de Waddenbuurt en de Schildersbuurt als voedingsgebied. Obs In 't Veld staat in de Rosmolenwijk en heeft als voedingsgebied de Rosmolenwijk, Hoornseveld en de Hofwijk. Beide locaties hebben een basisarrangement bij de inspectie en scoren dus voldoende.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect
  • Veiligheid
  • Zelfstandigheid
  • Techniekprofiel
  • Groeien en vernieuwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

OBS is een groeiende school. We hebben dit jaar ruim 150 leerlingen. In 7 groepen.

De gemiddelde groepsgrootte varieert tussen 20 en 28 leerlingen.

De school krijgt nieuwbouw in 2021. Wij hebben dan 12 lokalen. Er is dus ruimte voor groei in de toekomst.

Wilt u inschrijven? Neem dan contact op met de directie van de school.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
156
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven