Openbare Basisschool Et Buut

Anna de Waalstraat 17 1506 WW Zaandam

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Et Buut
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Et Buut
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Et Buut

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van OBS et Buut.
OBS et Buut - creatief in denken en doen. Een basisschool in het centrum van Zaandam. De school is een aantrekkelijke partner voor kinderen en ouders vanwege het prachtige format. Creativiteit en leren gaan hand in hand! Daarbij hanteert de school een continurooster, waarbij de kinderen samen met hun leerkracht eten, heeft de school een goede samenwerking met buitenschoolse opvang Freekids, verzorgt de school veel brede school activiteiten en zorgt de school voor een brede ontwikkeling van de kinderen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Creatief in denken en doen
  • Sociaal-emotionele vorming
  • Cognitief
  • Beweging
  • Early childhood

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

OBS et Buut heeft in de loop der jaren een prachtig concept ontwikkeld.
Van 's morgens 7.00 uur tot 's avonds 18.30 uur kunnen de kinderen op OBS et Buut terecht.
De buitenschoolse opvang Freekids, goed verzorgd onderwijs en de aantrekkelijke brede schoolworkshops zorgen ervoor dat de kinderen zich met veel plezier goed kunnen ontwikkelen.
Door dit prachtige aanbod is OBS et Buut zeer in trek bij kinderen en hun ouders.
 We hebben twee locaties. Het hoofdgebouw op Anna de Waalstraat 17 en het kleine Buut op de Ooienvaarstraat 45 in Zaandam. Vanwege beperkte mogelijkheden tot uitbreiden, moet de school helaas voor sommige groepen een wachtlijst hanteren.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
496
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven