Openbare Basisschool Et Buut

Anna de Waalstraat 17 1506 WW Zaandam

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Et Buut
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Et Buut
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Et Buut

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van OBS et Buut.
OBS et Buut - creatief in denken en doen. Een basisschool in het centrum van Zaandam. De school is een aantrekkelijke partner voor kinderen en ouders vanwege het prachtige format. Creativiteit en leren gaan hand in hand! Daarbij hanteert de school een continurooster, waarbij de kinderen samen met hun leerkracht eten, heeft de school een goede samenwerking met buitenschoolse opvang Freekids, verzorgt de school veel brede school activiteiten en zorgt de school voor een brede ontwikkeling van de kinderen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Creatief in denken en doen
  • Sociaal-emotionele vorming
  • Cognitief
  • Beweging
  • Early childhood

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

OBS et Buut heeft in de loop der jaren een prachtig concept ontwikkeld.
Van 's morgens 7.00 uur tot 's avonds 18.30 uur kunnen de kinderen op OBS et Buut terecht.
De buitenschoolse opvang Freekids, goed verzorgd onderwijs en de aantrekkelijke brede schoolworkshops zorgen ervoor dat de kinderen zich met veel plezier goed kunnen ontwikkelen.
Door dit prachtige aanbod is OBS et Buut zeer in trek bij kinderen en hun ouders.
Vanwege het gebrek aan mogelijkheden tot uitbreiden, moet de school helaas een wachtlijst hanteren.
We hopen het volgende schooljaar een prachtig nieuw gebouw te betreden, naast het Volkspark.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
465
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven