Openbare Basisschool De Jagersplas

Voor navigatie: Bergumermeer Zaandam 1509 GE Zaandam

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Jagersplas
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Jagersplas
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Jagersplas
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Jagersplas
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Jagersplas

In het kort

Toelichting van de school

Welkom in het SchoolVenster van obs De Jagersplas te Zaandam, 'de school waar leren leuk is'. In dit venster informeren wij u over onze onderwijsvisie, de organisatie en de resultaten. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Net als onze school is ook deze site in ontwikkeling. Als u na het lezen meer informatie over onze school wil, bent u van harte uitgenodigd om een afspraak te maken met de directie van de school, mevrouw Liane Verkooijen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Toekomstgericht onderwijs
  • Brede ontwikkeling
  • Veilig & plezierig leerklimaat
  • Integraal Kind Centrum
  • Betrokkenheid ouders en buurt

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het team van De Jagersplas bestaat uit bevlogen mensen met hart voor kinderen. De school heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het vernieuwen van de onderwijsvisie. Dat is jonge ouders niet ontgaan, want de school staat in de wijk bekend als een goede en fijne school. Vanwege de kwaliteit van ons pedagogische klimaat en ons onderwijsaanbod met moderne, digitale middelen kiezen ook steeds meer ouders buiten de wijk voor onze school. Hierdoor neemt het leerlingenaantal toe. Sinds 2015 bezoeken ook kinderen uit de jeugdselectie van AZ onze school. We zijn er trots op dat we deze jonge voetbaltalenten onderwijskundig mogen begeleiden. Als team blijven we hard werken om de goede naam die we hebben opgebouwd te blijven waar maken en zijn wij voortdurend bezig om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
271
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Jagersplas ontwikkelt zich de komende tijd tot een Integraal Kind Centrum (IKC). Binnen het IKC is Babino Kinderopvang de trotse samenwerkingspartner van OBS De Jagersplas. Zowel voor de peuteropvang, het kinderdagverblijf als de buitenschoolse opvang is er een intensieve samenwerking. Hierdoor ontstaat er een doorgaande leerlijn voor kinderen van 0-13 jaar. De overgang voor kinderen vanuit het kinderdagverblijf en de peuteropvang naar het basisonderwijs wordt op deze manier zo klein mogelijk gemaakt. Voor de buitenschoolse opvang zorgt de doorgaande leerlijn voor optimale ontwikkelingskansen van kinderen.

De opvang vindt plaats in twee sfeervolle en huiselijke groepsruimtes gelegen in de linkervleugel van OBS De Jagersplas.Babino sluit aan bij de thema’s van de school. Daarnaast worden er verschillende activiteiten aangeboden, zoals bijvoorbeeld koken, honkbal of dans

Kinderdagverblijf (0-4 jaar): Maandag t/m vrijdag 07.00-18.30 uur
Peuteropvang (2-4 jaar): Maandag t/m vrijdag 08.45-11.45 uur
Buitenschoolse Opvang (4-13 jaar)Voorschoolse opvang: 07.00-08.30 uur**alleen bij voldoende aanmeldingen
Naschoolse Opvang: 15.30-18.30 uur (ma/di/do)12.30-18.30 uur (woe/vrij)
Vakantie-opvang/Studiedagen: 08.00-18.30 uur

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven